شرکت هادی سیستم
آدرس: تهران میدان ونک -ابتدای خیابان میرداماد -مجتمع کامپیوتر پایتخت برج B طبقه دهم واحد 1003

تلفن : 7-88659384 -و- 6-88193944hadisystem.ir